Δημήτρης Αθανασίου ηλεκτρολόγος μηχανικός

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Πανεπιστημονική Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών Δυτικής Ελλάδας, ΤΕΕ - Τμ. Δυτικής Ελλάδας
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 1/2/2010 ; τεύχ. 2570 , σ. 61
Όνομα προσώπου ως θέμα: