Δημήτρης Γαβριώτης μηχανολόγος μηχανικός

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Χριστοδούλου Αθ. Δ.
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 1/3/2010 ; τεύχ. 2574 , σ. 61
Όνομα προσώπου ως θέμα: