Δημήτρης Καρβέλης μηχανολόγος μηχανικός

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 27/2/2006 ; τεύχ. 2381 , σ. 64
Όνομα προσώπου ως θέμα: