Δημήτριος Α. Ξηρόκωστας ηλεκτρολόγος - μηχανολόγος

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 13/12/2004 ; τεύχ. 2323 , σ. 102
Όνομα προσώπου ως θέμα:
Περιγραφή τεκμηρίου:Από τη στήλη Εκείνοι Που Φεύγουν