Δημητρός Ψαρρός αρχιτέκτων - μηχανολόγος ηλεκτρολόγος

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 27/7/2009 ; τεύχ. 2546 , σ. 56
Όνομα προσώπου ως θέμα: