Διάκριση Ελλήνων αρχιτεκτόνων σε διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Υπουργείο Πολιτισμού Λιβάνου
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 10/8/2009 ; τεύχ. 2548 , σ. 57
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο