Διάκριση σε παγκόσμιο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 10/12/2007 ; τεύχ. 2467 , σ. 58
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο