Διάλογος για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Υπουργείο Πολιτισμού
Κατηγορία Υλικού:
Στοιχεία έκδοσης: 2002
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 10-06-2002 ; τεύχ. 2202 , σ. 6-7
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο