Διάσωση μνημείου

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ - Τμ. Δυτικής Μακεδονίας
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 17/1/2005 ; τεύχ. 2327 , σ. 26-27
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο