Διήμερο για την οδική ασφάλεια

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Εθνικό Κέντρο Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης - Ινστ. Μεταφορών, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ινστιτούτων Οδικής Ασφάλειας
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 31/1/2011 ; τεύχ. 2618 , σ. 46
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο