Διήμερο σεμινάριο Ορολογίας

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας, ΕΛΟΤ - ΤΕΕ - ΤΕ21
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 15/12/2008 ; τεύχ. 2516 , σ. 6
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο