Διήμερο συμπόσιο για τις μελέτες δημοσίων έργων αναγκαιότητα βελτιωτικών ρυθμίσεων του θεσμικού πλαισίου

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Βραχάλης Γιάννης
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 12/10/2009 ; τεύχ. 2555 , σ. 10-14
Όνομα μέρους:Συμπεράσματα
Στενή συνεργασία ΥΠΕΧΩΔΕ - ΤΕΕ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο