Διαχείριση απορριμμάτων συμπόσιο

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 13/9/2004 ; τεύχ. 2310 , σ. 88
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο