Διεθνές Συνέδριο: "Ελαχιστοποίηση Συνεπειών από Σεισμούς" Λευκωσία, 14-16 Μαρτίου 2002

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, Υπουργείο Γεωργίας, Υπουργείο Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Imperial College of Science, Technology and Medicine of London
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2002
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 18/2/2002 ; τεύχ. 2187 , σ. 12
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο