Διεθνές συμπόσιο Περιβαλλοντικής Υδραυλικής

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΕΜΠ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 7/6/2010 ; τεύχ. 2587 , σ. 52
Διαδίκτυο:Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο