Διεθνές συνέδριο οδοστρωμάτων (19-20 Απριλίου, 2007: Θεσσαλονίκη)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΑΠΘ - Τμ. ΠΜ - Τομ. Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Υποδομής, Διαχείρισης Εργων και Ανάπτυξης - Εργ. Οδοποιίας
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 29/1/2007 ; τεύχ. 2425 , σ. 53
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο