Διεθνές συνέδριο οδοστρωμάτων (20-22 Ιουνίου, 2007: Αθήνα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: ΕΜΠ, Delft University of Technology, University of Illinois
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 4/6/2007 ; τεύχ. 2442 , σ. 61
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο