Διεθνή συνέδρια

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: ΕΜΠ, ΑΠΘ - Τμ. ΠΜ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 14/5/2007 ; τεύχ. 2439 , σ. 106
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο