Διεθνή συνέδρια (13-15 Ιουνίου, 2007: Ρέθυμνο) COMPDYN 2007

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: ΕΜΠ, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πολυτεχνείο Κρήτης
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 10/7/2006 ; τεύχ. 2399 , σ. 67
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο