Διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: UIA
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 6/9/2010 ; τεύχ. 2598 , σ. 48
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
UIA
Διαδίκτυο:Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο