Δικαίωμα διορισμού στο δημόσιο

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Μηχανικών
Κατηγορία Υλικού:
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 27/01/2003 ; τεύχ. 2232 , σ. 70
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο