Δικαστικές αποφάσεις για τα τέλη ακινήτων αντισυνταγματικό το ΕΕΤΗΔΕ, ΕΕΤΑ. Εξελίξεις και για το ΕΤΑΚ

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2014
Πηγή:Ηλεκτρονική Καθημερινή Ενημέρωση ΤΕΕ , 10/02/2014 ; τεύχ. 583 , σ. 1 και 5
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο