Διοικητική μεταρρύθμιση

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ - Τμ. Δωδεκανήσου
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 30/11/2009 ; τεύχ. 2562 , σ. 10-11
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο