Διοργάνωση σεμιναρίων

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Επιστημονικό και Επιμορφωτικό Κέντρο Χημικών Μηχανικών
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 23/5/2005 ; τεύχ. 2344 , σ. 52
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο