Διπλωματούχοι μηχανικοί του δημοσίου και προκλήσεις των καιρών

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μπούμης Αθανάσιος
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 01/09/2003 ; τεύχ. 2260 , σ. 99
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο