Δράσεις και... αντιδράσεις νέο ρυθμιστικό σχέδιο Θεσσαλονίκης

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ΤΕΕ, ΤΕΕ - Τμ. Κεντρικής Μακεδονίας
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 2/5/2011 ; τεύχ. 2628 , σ. 10-13
Όνομα μέρους:Αναπλάσεις και επεμβάσεις
Τι προβλέπεται για το θαλάσσιο μέτωπο
Αντιδράσεις φορέων και κομμάτων
Να συγκεκριμενοποιηθεί και να επικαιροποιηθεί: επισημάνσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ
Ο Τύπος έγραψε
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο