Δρόμοι του μέλλοντος (8-9 Ιουνίου, 2007: Αθήνα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Οδική Ομοσπονδία Ελλάδος, Πανεπιστήμιο Πατρών - Σπουδαστήριο Τεχνικής Μεταφορών και Τεχνολογίας
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 14/5/2007 ; τεύχ. 2439 , σ. 107
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο