Δρόσος Γιαρμενίτης πολιτικός μηχανικός

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Καψοκέφαλος Αλέξανδρος Ν.
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 5/6/2006 ; τεύχ. 2394 , σ. 72
Όνομα προσώπου ως θέμα: