Δραστηριότητες και προοπτικές του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Αθανασάκης Λουκάς
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 29/11/2010 ; τεύχ. 2610 , σ. 41-42
Διαδίκτυο:Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο