Δυτική Μακεδονία: η πολιτιστική κληρονομιά - προβληματισμός - προοπτικές

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ - Τμ. Δυτικής Μακεδονίας
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 12/5/2008 ; τεύχ. 2487 , σ. 14
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο