Εγγραφο Y.ΠΕ.ΧΩ.Δ.E./Δ/νση Επιθεώρησης με αρ. πρωτ. 53551/167/15-6-1998 Αποδοχή της με αρ. 239/98 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΥΠΕΧΩΔΕ
Κατηγορία Υλικού:
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 27-07-1998 ; τεύχ. 2013 , σελ. 29-33
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο