Εγγραφο Υπουργείου Γεωργίας / Δ/νση Προγραμματισμού και Γεωργ. Διαρθρ. με αρ. πρωτ. 317396/1987/21-4-1998

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Υπουργείο Γεωργίας
Κατηγορία Υλικού:
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 27-07-1998 ; τεύχ. 2013 , σελ. 107-109
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο