Εγγραφο Υπουργείου Γεωργίας, Δ/νση Δασικού Κτηματολογίου, Δασολογίου, Χαρτογράφησης, Απογραφής και Ταξινόμησης Δασών & Δασικών Εκτάσεων με αρ. πρωτ. 51199/290/29.4.1998 Διάθεση χαρτών κάλυψης της βλάστησης και βιβλίου Στοιχείων Χαρτογράφησης Δασών και Δασικών Εκτάσεων

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Υπουργείο Γεωργίας
Κατηγορία Υλικού:
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 13-07-1998 ; τεύχ. 2011 , σελ. 50
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο