Εγγραφο Υπουργείου Γεωργίας/Δ/νση Τοπογραφικής, με αρ. πρωτ. 302523/13-7-1999 «Αποστολή Απόφασης Καθορισμού Ανταποδοτικών Τελών Τοπογραφικών Στοιχείων»

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Υπουργείο Γεωργίας
Κατηγορία Υλικού:
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 15-11-1999 ; τεύχ. 2075 , σελ. 80
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο