Εγγραφο Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας/ ΔΟΚΚ με αρ. πρωτ. 45399/ 5-11-2004 και θέμα: "Αποδοχή της υπ' αριθμ. 344/03 γνωμοδότησης της Ολομέλειας Διακοπών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους"

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΥΠΕΧΩΔΕ - Γ. Δ/νση Πολεοδομίας - Δ/νση Ο.Κ.Κ.
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 18/4/2005 ; τεύχ. 2340 , σ. 51
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο