Εγγραφο Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας/ ΔΟΚΚ/ Τμήμα Β με αρ. πρωτ. 30094/ 9-11-2004 και θέμα: "Κοινοποίηση Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την απαγόρευση εγκαταστάσης θερμοκήπιων εντός των ορίων οικισμών οποιασδήποτε κατηγορίας"

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΥΠΕΧΩΔΕ - Γ. Δ/νση Πολεοδομίας - Δ/νση Ο.Κ.Κ. - Τμήμα Β'
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 18/4/2005 ; τεύχ. 2340 , σ. 53-54
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο