Εγγραφο Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ/ Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας/ ΔΟΚΚ/ με αρ. πρωτ. 2859/ 19-1-2005 και θέμα: "Εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ για έκδοση οικοδομικών αδειών"

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΥΠΕΧΩΔΕ - Γ. Δ/νση Πολεοδομίας - Δ/νση Ο.Κ.Κ.
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 18/4/2005 ; τεύχ. 2340 , σ. 55
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο