Εγκύκλιος 3/1999 YΠEXΩΔE/Δ/νση Πολ. Σχεδιασμού, με αρ. πρωτ. 2431/998/2-2-1999 Zώνη του άρθρου 14 του NΔ 17-7-23 στα ρυμοτομικά σχέδια διανομής οικοπέδων του Yπουργείου Γεωργίας

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΥΠΕΧΩΔΕ
Κατηγορία Υλικού:
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 29-03-1999 ; τεύχ. 2045 , σελ. 34
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο