Εγκύκλιος 49/1999 ΥΠΕΧΩΔΕ/Δ/νση OΚΚ, με αρ. πρωτ. 85507/23-8-1999 «Εμπορικές Αποθήκες»

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΥΠΕΧΩΔΕ
Κατηγορία Υλικού:
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 15-11-1999 ; τεύχ. 2075 , σελ. 71
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο