Εγκύκλιος 5/YΠEXΩΔE - Δ/νση Nομοθετικού Eργου (αρ. πρωτ. 2963/643/3-2-98) Θέμα: Πολεοδόμηση Oικοδομικών Συνεταιρισμών στο όρος Πεντέλη

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΥΠΕΧΩΔΕ
Κατηγορία Υλικού:
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 30-03-1998 ; τεύχ. 1997 , σελ. 42-44
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο