Εγκλημα κατά της πολιτιστικής μας κληρονομιάς

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 24/9/2007 ; τεύχ. 2456 , σ. 8
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο