Εδώ Πολυτεχνείο... στους χιλιόκυκλους της ιστορίας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 16/11/2009 ; τεύχ. 2560 , σ. 4-5
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο