Εδώ Πολυτεχνείο: χώρος μνήμης, εφαλτήριο για το αύριο

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 14/11/2005 ; τεύχ. 2367 , σ. 5
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο