Παραπομπή APA

(2005). Εδώ Πολυτεχνείο: χώρος μνήμης, εφαλτήριο για το αύριο.

Παραπομπή Chicago Style

Εδώ Πολυτεχνείο: χώρος μνήμης, εφαλτήριο για το αύριο. 2005.

Παραπομπή MLA

Εδώ Πολυτεχνείο: χώρος μνήμης, εφαλτήριο για το αύριο. 2005.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.