Εθνικό Συνέδριο Μη Καταστροφικών Ελέγχων

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ελληνική Εταιρεία Μη Καταστροφικών Ελέγχων
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 31/5/2010 ; τεύχ. 2586 , σ. 53
Διαδίκτυο:Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο