Εκδήλωση για τους μετανάστες της Θεσσαλονίκης ένας στους 10 κατοίκους είναι μετανάστης

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ - Τμ. Κεντρικής Μακεδονίας
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 24/12/2007 ; τεύχ. 2469 , σ. 16-17
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο