Εκδηλώσεις για την πολιτιστική κληρονομιά του νερού

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 11/4/2011 ; τεύχ. 2625 , σ. 7
Διαδίκτυο:Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο