Εκθεση "Συν-Αθροίσεις"

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ - Τμ. Κεντρικής Μακεδονίας
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 18/2/2008 ; τεύχ. 2476 , σ. 26
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Περιγραφή τεκμηρίου:Από τη στήλη Δράση Περιφερειακών