Ελευθέριος Δ. Παπαδανιήλ μηχανολόγος - ηλεκτρολόγος μηχανικός

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Σφαντζικόπουλος Μιχαήλ Μ., Διπλάρης Στέφανος Κ.
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 23/3/2009 ; τεύχ. 2529 , σ. 62
Όνομα προσώπου ως θέμα: