Ελληνική γλώσσα και ορολογία (1-3 Νοεμβρίου, 2007: Αθήνα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 16/4/2007 ; τεύχ. 2435 , σ. 58
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο